OPTIMUS

Rozsáhlé katalogy

přehledně a rychle k cíli
 

Vysoká variabilita struktury

Společnosti OPTIMUS nabízí výjimečný způsob zpracování rozsáhlých katalogů, založený na technologii NUK. Tato technologie dovoluje v rámci jednoho systému ukládat data velkého počtu výrobků, které mohou být značně různorodé. Typickým příkladem aplikace této technologie mohou být velkoobchodní sklady, zahrnující značný počet jednotlivých skladových položek, vzájemně se lišících množstvím a druhem parametrů.
Dosavadní řešení rozsáhlých a různorodých skladových systémů pro internetové technologie, která jsou nám známa, se většinou omezovala na zprostředkování jen názvů či typových označení výrobků, převzatých obvykle ze stávajících skladových programů velkoobchodu a případně se ještě spoléhala na univerzální blok textu, který měl řešit všechny varianty parametrů.

Námi vyvinutá technologie NUK nabízí mnohem vyšší užitnou hodnotu, která se v rámci implementace projeví nejen navenek:

- zákazníci mohou samostatně se snížením interní režie velkoobchodu lépe vybírat
- zákazníkovi je současně nabízeno také vhodné příslušenství a náhrady
- zákazníci mají podle svého oprávnění přístup k údajům o stavech na skladech    (snížení telefonátů a faxů poptávek, zákazník může přímo objednat)
- odborná veřejnost se může obracet na katalog jako na praktickou pomůcku    (náskok proti konkurenci)
- zboží lze vyhledávat podle libovolných parametrů

ale i uvnitř velkoobchodní organizace:
- pro oddělení technické podpory je snazší získávat technické údaje
- telefonické dotazy technického rázu jsou omezeny a zbývající řešeny rychleji
- přehled o stavech skladů je přístupný společně s technickými parametry výrobku

Čím tohoto zvýšení kvality s použitím NUK dosáhnete? NUK dovoluje uložit všechny dostupné technické údaje o výrobku do nejmenších podrobností, čímž eliminuje dotazy typu: "a kolik je tento rozměr (tato hodnota, tento údaj,...). Ale NUK jde ještě dále. Na jednom místě - přímo u konkrétního výrobku nabízí veškeré dostupné fotografické, schématické a grafické přílohy. Tím je odstraněna nutnost "přelistovávání", často známá z papírových tištěných katalogů. Může se najít i odběratel typu "věčný nespokojenec", který si řekne: "je to hezké, ale já jsem zvyklý na mé papírové katalogy (podklady, ceníky, tabulky...)". NUK pamatuje i na tyto zákazníky - zahrnuje totiž i jednotně novou technologií digitalizované stávající podklady (tištěné katalogy, katalogové listy, převodní tabulky,...).

Výsledný produkt potom zahrnuje tři složky:

Kompletní technický katalog se všemi dostupnými údaji o výrobku, obrazovou dokumentací (fotografie, rozměrové náčrtky, výkresy, praktické aplikace, montážní postup, schéma zapojení atd.)
Digitalizovanou tištěnou dokumentaci výrobce, která je hypertextovým odkazem navázána na konkrétní výrobek příslušnými stranami (např. stránka s rozměry, stránka s návodem k instalaci, stránka se skladovacími údaji apod.)
Objednávkový systém, navázaný přímo do stávajícího účetního systému, zprostředkovávající informace o skladovaném množství na prodejních pobočkách, cenách s vypočtenými slevami a možností okamžitě předat objednávku do účetního systému k vyřízení.

 


Příklad konkrétní realizace


V období let 2001 až 2003 jsme vytvořili a daty naplnili na českém i evropském trhu jedinečný katalog elektrotechnických přístrojů, svítidel a instalačního materiálu, nazvaný ELVOS, pro největší český velkoobchod elektroinstalačním materiálem a svítidly, brněnskou společnost ELVO a.s. Stručnou historii vzniku a vývoje tohoto systému naleznete na stránkách společnosti ELVO.

 

 

 

© 2018 OPTIMUS s.r.o. všechna práva vyhrazena